DOTACJE DO PROGRAMU "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych"

W walkę ze smogiem może włączyć się każdy z nas. Działania pro-eko powinniśmy zaczynać od siebie - zamiast wielkich zmian, najpierw stosować małe kroczki. Do takich z pewnością należy wymiana kotłów, na które można otrzymać specjalne dotacje. Zajmujemy się tym w ramach programu “Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”.

Z przyjemnością pomożemy Państwu już na etapie załatwiania formalności związanych z otrzymaniem dotacji. Ponadto oferujemy przeglądy serwisowe oraz usługi serwisowe pogwarancyjne. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące w tym zakresie procedury bezpieczeństwa, na Państwa życzenie zajmiemy się również dostarczeniem dokumentacji do Urzędu.

Oferujemy montaż nowych źródeł ciepła zgodnie z regulaminem określającym kryteria wyboru inwestycji do finansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji do wymiany starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i sposobu jej rozliczenia w ramach zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”. (regulamin do pobrania)

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami, macie do wyboru dwie możliwości:

1. Przygotowanie (wypełnienie) dokumentów we własnym zakresie (poniżej znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne dokumenty)

lub

2. Zlecenie przygotowania dokumentacji nam. W tym celu musicie Państwo podać nam wszystkie potrzebne dane (lista informacji potrzebnych do uzupełnienia dokumentów znajduje się poniżej)

Celem ustalenia terminu realizacji oraz konsultacji technicznej prosimy o kontakt z kierownikiem robót pod numerem telefonu 600 495 882

Jeżeli dokumenty wypełniacie Państwo samodzielnie, prosimy o wypełnienie:

    • wniosek o dotację (dokument do pobrania)
    • ogólne oświadczenie uczestnika programu (dokument do pobrania)
    • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, łącznie z oświadczeniem ewentualnych współwłaścicieli (dokument do pobrania)
    • zaświadczenie administratora budynku - jeśli jest potrzebne (dokument do pobrania)
    • upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z inwestycją - jeśli jest potrzebne (dokument do pobrania)

W przypadku montażu nowego źródła ciepła wykorzystującego paliwa gazowe lub olejowe uprawniony kominiarz na zlecenie Inwestora wykonuje inwentaryzację wymaganych przewodów wentylacyjnych i spalinowych w celu stwierdzenia możliwości podłączenia nowego źródła ciepła, potwierdzając to protokołem kominiarskim zawierającym ewentualne zalecenia do wykonania. Koszt protokołu kominiarskiego pokrywa Inwestor.

Jeżeli nie macie Państwo możliwości wydrukowania dokumentów prosimy o zapoznanie się z ich treścią oraz przesłanie drogą mailową na nasz adres biuro@admarsc.com.pl lub SMS-em na numer +48 881 921 438 danych do uzupełnienia:

    1. Informacja czy inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego czy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
    2. dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nr rachunku bankowego, na który ma wpłynąć dotacja,
    3. lokalizacja zadania: adres budynku,
    4. rodzaj i typ nowego źródła ciepła: kocioł gazowy; kocioł olejowy; pompa ciepła; ogrzewanie elektryczne; węzeł cieplny,
    5. przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
    6. przewidywane koszty zadania,
    7. wnioskowana kwota dofinansowania,
    8. nr Działki,
    9. obręb,
    10. tytuł z któego wynika prawo do dysponowania nieruchomością (własność, współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste),
    11. nr księgi wieczystej.

Niezwłocznie po uzupełnieniu i skompletowaniu dokumentów potrzebnych do złożenia w Urzędzie, będziemy się z Państwem kontaktować celem ich podpisania.

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą protokołu kominiarskiego.

Kolejny etap to sporządzenie i zatwierdzenie kosztorysu.

Podpisanie umowy pomiędzy Inwestorem a Instalatorem (wzór umowy do pobrania).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Admar Spółka Cywilna Adrian Czyrny, Marcin Krajewski z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jana Sobieskiego 196,  reprezentowana przez Marcina Krajewskiego. Inspektorem ochrony danych w Admar Spółka Cywilna A. Czyrny, M.Krajewski jest Marcin Krajewski tel. 600 495 882 e-mail admarsc@op.pl. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji postępowania w sprawie udzielenia dotacji do wymiany starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i sposobu jej rozliczenia w ramach zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych” na podstawie i zgodnie z art. 6 ust 1 RODO. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu kontroli, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana / Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego roporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016