ROBUR - gazowe pompy ciepła

Pompa ciepła to kolejne rozwiązanie proekologiczne, które wykorzystuje energię z naturalnych źródeł ciepła. Energia odnawialna zgromadzona w glebie, wodzie a nawet w powietrzu przetwarzana jest w ogrzewanie domu, chłodzenie wnętrz, czy też ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Pozytywny wpływ na środowisko i komfort użytkowania powodują, że pompa ciepła znajduje coraz więcej odbiorców. Wkrótce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza wdrozyć program ,,Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach''. Program zakłada ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Beneficjentami programu mogą zostać podmioty prawne (przedsiębiorstwa), które spełnianią definicję mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw.
Formą dofinansowania będą dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, realizowanego za pośrednictwem banku, na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW.

Od poczatku 2014 roku liderem w sprzedaży pomp ciepła Robur jest firma Gazuno. Jako dystrybutor produktów z oferty Robur PRO, których Gazuno jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, zapraszamy do współpracy.